ประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดการศึกษา

๑ ก.ค.๖๒ | สำนักการศึกษา

หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท.

รายละเอียด
อบรมตั้งแต่ วันที่ ๑ ก.ค.๖๒ ถึง วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒

Details

๑ ก.ค.๖๒ | สำนักการศึกษา

หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น

รายละเอียด
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Details

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายละเอียด
วารสาร สปท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.๖๓   รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   รายละเอียด
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ขอทุนการศึกษา ม.รังสิต ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ ทุน   รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น รุ่นที่ 1

ผบ.สปท. กรุณามาเป็นประธานในพิธี

รายงานตัวนักเรียนหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น รุ่น 1

สศท.สปท. ได้รับรายงานตัวนักเรียนหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น รุ่น 1 วันที่ 2 มี.ค.63

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ 1

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ 1 โดย ผบ.สปท. กรุณามาเป็นประธาน วันที่ 28 ก.พ.63

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรทหารประทวนอาวุโส

ปิดการอบรม"หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑" วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผบ.สปท. เป็นประธาน

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส

เปิดการอบรม"หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑" วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผบ.สปท. เป็นประธาน

กิจกรรมสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์

หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์

ติดต่อเรา

สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ที่อยู่ :
62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง,เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400
Web: http://thaiome.rtarf.mi.th/