ประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดการศึกษา

๑ ก.ค.๖๒ | สำนักการศึกษา

หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท.

รายละเอียด
อบรมตั้งแต่ วันที่ ๑ ก.ค.๖๒ ถึง วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒

Details

๑ ก.ค.๖๒ | สำนักการศึกษา

หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น

รายละเอียด
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Details

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายละเอียด
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   รายละเอียด
คู่มือการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล   รายละเอียด
วารสาร สปท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.๖๓   รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   รายละเอียด
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ขอทุนการศึกษา ม.รังสิต ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ ทุน   รายละเอียด

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศ รายละเอียด
ข่าวการศึกษาใน สปท.   รายละเอียด
ทุนการศึกษา   รายละเอียด
งานสภาการศึกษาวิชาการทหาร   รายละเอียด
บัณฑิตศึกษา สปท.   รายละเอียด

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ รายละเอียด
ประกาศสอบราคา   รายละเอียด
สรุปผลประจำเดือนตามแบบฟอร์ม สขร.๑   รายละเอียด
ประกาศราคากลาง   รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น รุ่นที่ 1

ผบ.สปท. กรุณามาเป็นประธานในพิธี

รายงานตัวนักเรียนหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น รุ่น 1

สศท.สปท. ได้รับรายงานตัวนักเรียนหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น รุ่น 1 วันที่ 2 มี.ค.63

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ 1

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ 1 โดย ผบ.สปท. กรุณามาเป็นประธาน วันที่ 28 ก.พ.63

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรทหารประทวนอาวุโส

ปิดการอบรม"หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑" วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผบ.สปท. เป็นประธาน

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส

เปิดการอบรม"หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑" วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผบ.สปท. เป็นประธาน

กิจกรรมสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์

หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์

ติดต่อเรา

สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ที่อยู่ :
62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง,เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400
Web: http://thaiome.rtarf.mi.th/